God Jul och Gott Nytt År

JULEVANGELIET ”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den […]