Om oss

Verksamhet

Varannan gång har vi en traditionell Gudstjänst med tema från kyrkoårets texter och varannan gång Söndagsgemenskap, som är en friare sammankomst med sång, personliga berättelser om Guds omsorg samt information från missionsfältet.

OBS! Bön och lovsång 3:e tisdagen i månaden kl. 15.00

Söndagsgemenskap/Gudstjänst 1:a söndagen i månaden kl. 11.00 ( samt Kyrkkaffe så klart)

Ekumenisk mässa, första tisdagen i månad kl 18.30 Vilande tillsvidare