Länkar

Kilafors Missionskyrka ingår i Equmeniakyrkan

Vad är Equmeniakyrkan?

Equmeniakyrkan är en ny kyrka, med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus. Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med 720 kyrkor samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. 

 

Svenska kyrkan

Idag arbetar vi bl.a. tillsammans med Svenska kyrkan med några gemensamma gudstjänster per termin, andakter på Hällagården samt mässa en gång i månaden.