Mars månad

Församlingen bestämde i årsmötet att ha 3 st söndagsmöten under våren, (mars, april och maj) där vi har lite friare form av […]

Söndagsmöte i Missionskyrkan

Vi har glädjen att ha söndagsmöte i vår vackra kyrka 18/2 kl 11.00. Alla är hjärtligt välkomna. Kaffeservering efter mötet.