Mars månad

Församlingen bestämde i årsmötet att ha 3 st söndagsmöten under våren, (mars, april och maj) där vi har lite friare form av gudstjänst. Mer information kommer längre fram. Vi vill också gärna ha mer tid efter möten, dricka kaffe och umgås. Du är hjärtligt välkommen till alla våra möten.