September månad

Nu öppnar vi kyrkdörrarna igen. Ni är hjärtligt välkomna till alla våra Gudstjänter och Söndagsgemenskap. På grund av corona pandemin utgår ekumeniska […]

Vi går jämnt till kyrkan

Traditionell Gudstjänst med teman från kyrkoårets texter. Söndagsgemenskap är en friare sammankomst med sång, berättelser om Guds omsorg samt information från missionsfältet. […]