Vi går jämnt till kyrkan

(Söndagar klockan 11.00, jämna veckor)

Traditionell Gudstjänst med teman från kyrkoårets texter.

Söndagsgemenskap är en friare sammankomst med sång, berättelser om Guds omsorg samt information från missionsfältet.

Regeringen har från 29/3 förbjudit allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det är inte särskilt troligt att vi är så många, så nu påbörjar vi höstens verksamhet och hälsar alla hjärtligt välkomna på söndagsgudstjänster.

Vi tar ansvar för att vi inte är 50 personer, håller avstånd och har god handhygien. Eget ansvar gäller för dig som är i riskgruppen samt vi uppmanar alla som har symptom att inte delta.