Hur blir hösten?

Halva sommaren har redan gått och snart är det dags att planera för höstens aktiviteter. Det känns som man borde, sakta men säkert, påbörja våra gudstjänster och sammankomster igen. Covid-19 epidemin verkar dra ut på tiden, vilket är oroande på många olika sätt. Vi får komma ihåg att hålla avstånd med god marginal och tvätta händerna ofta. Livet går vidare, trots allt. Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar.

Om oro och bekymmer

Därför säger jag: Oroa er inte för pengar till mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna hon har på sig. Se på fåglarna! De oroar sig inte över vad de ska äta. De behöver inte så eller skörda eller skaffa sig matförråd för er himmelske Far ger dem mat. Och ni är mycket mer värda för honom än de. Kan all er oro lägga ett enda ögonblick till era liv? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna på fälten. De bekymrar sig inte för sina kläder. Och ändå var inte kung Salomo i all sin prakt så vackert klädd som de. Och om Gud nu på ett så underbart sätt bryr sig om blommorna, som står här i dag och är borta i morgon, ska han då inte ha omsorg om er? Litar ni alltjämt så lite på Gud? Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka. Varför är ni som de som inte känner honom? De jagar efter allt detta och bekymrar sig för det. Men er himmelske Far vet redan vad ni behöver. Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om. 

Nya Levande bibeln (Matteus 6 : 25-34)