Gudstjänst

Söndagen den 15/10 är det Gudstjänst med nattvard i Missionskyrkan ( se bifogad broschyr ) Kristina Arting predikar. Hjärtligt välkomna. Kaffeservering efter gudstjänsten.

Nu när vi lever i så oroliga tider kan det vara skönt att kunna samlas till gemensam bön för byn, landet och hela världen. Vi samlas till eftermiddagsbön tisdagen den 24/10 klockan 15.00. Obs! ingång via köksingången.

Förhands information angående söndagen den 29/10 kl 11.00. Då är vi inbjudna till ekumenisk mässa i HANEBO KYRKA.