Det levande ordet

Söndagens Gudstjänst i samarbete med Equmeniakyrkan Skog.