FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

Framflyttat till våren/sommaren. Datum kommer senare.

På grund av särskilda restruktioner – högst 8 personer i allmän sammankomst har församlingen beslutat att flytta fram årsmötet till corona läget stabiliseras och det är säkrare att samlas i större grupper igen.