Gudstjänst

Söndagen den 31/10 klockan 11. Gudstjänst i samarbete med Equmeniakyrkan Skog.