Information

Vi hade årsmöte i slutet på februari månad och vi kan nu informera om styrelsen / kontaktspersoner för kommande året:


Bo Svanteson, ordförande 070-6644388
Albin Lindkvist, vice ordförande 0278-650628
Kristina Arting, föreståndare 0278-652352
Virpi Andersson, kassör 070-8537446
Gertrud Öjbrandt, styrelsemedlem
Karin Bransell, styrelsemedlem

Mars månad i missionskyrkan ser ut som i bifogad broschyr.

OBS! Bön och Lovsång, den 3:e tisdagen i månad, har fått en ny tid. Vi har träffats kl 19, men nu vill vi testa en tidigare tid. Klockan 15.00 verkar passa lite bättre för oss ”daglediga”.

Planer inför sommaren, Öppen Kyrka/ Vägkyrka. vi planerar att ha ”öppna dörrar” ett par gånger per veckan, men mer om detta lite senare under våren.

Känn dig hjärtligt välkommen till kyrkan och alla våra aktiviteter.

————————————————————————————————–

Bön för Ukraina

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig
Men nu leds in i ännu ett

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.

Herre förbarma dig.

(Bönen formulerad av vår regionala kyrkoledare Jenny Dobers.)