Julvandring i Missionskyrkan

Vi hade vår traditionella julvandring i Missionskyrkan.

Under tre dagar, 4-6/12, var det ett flertal skolklasser som fick njuta av att se ett julspel som handlade om Jesu födelse i Betlehem.

 

Kejsar Augustus utfärdade en förordning om att alla skulle gå till sin födelsestad. Där skrevs allas namn upp i böckerna för skattebetalning.

Även Maria och Josef följde förordningen. De färdades från sin hemstad Nasaret till Betlehem. Resan var lång och besvärlig särskilt för Maria som var gravid. Medan de befann sig i Betlehem var tiden inne för henne att föda.

Det fanns många människor i Betlehem. Maria och Josef fick inte rum i härbärget. De måste övernatta i ett stall. Maria födde ett barn i stallet. Det var en pojke som fick namnet Jesus.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem.

Ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. Jesus, Guds son som hjälper människorna har fötts. Gå och besök honom.

Herdarna for genast iväg till Jesus. De fann stallet där Jesusbarnet sov. De bugade fromt. De var glada. Herdarna berättade för alla att Jesus, människornas hjälpare och Guds son var född. Stjärnorna lyste klart. Maria satt och lyssnade till nattens ljud. Maria var förundrad. Hennes son hälsades som en kung!

Detta hände under världens första julnatt.