Palmsöndagens Gudstjänst

Den långa vintern börjar vara bakom oss och våren gör sin entre´. Vi hoppas på en solig, varm vårdag i gemenskap med Equmeniakyrkan Skog. Alla hjärtligt välkomna.