Pingstdagens Söndagsgemenskap

Söndagsgemenskap

Nu är sommaren här och vi pausar, som vi brukar, verksamheten under några månader. Vårens sista söndagsgemenskap är nu, på pingstdagen.

Varför firas pingst? Pingsten handlar om löftet att vi skulle få den Helige Ande, hjälparen. Jesus hade lovat: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.”  

I Apostlagärningarnas 2 kapitel berättas… När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Än idag gäller löftet om Hjälparen, som ska vara med dig och vägleda dig. Önskar dig en trevlig pingst.

Planering inför sommarens” Öppen Kyrka” är igång. Mer information kommer senare.
Hjärtligt välkomna!