Skyltsöndagen

Röda Korsets traditionella Julbasar i Missionskyrkan. I samarbetar med Röda Korset deltar vi under skyltsöndagen den 5 december mellan kl 13-17 med försäljning av handarbeten till förmån för missionsarbete i Costa Rica. Varmt välkomna,