3:e Advent

Årets sista sammankomst. Kom och sjung tillsammans med oss. Kaffeservering efteråt. Alla hjärtligt välkomna.