Trettondag jul

Missionsgudstjänst med filmvisning

Lördagen den 6/1-2018 kl 11.00 samlas vi i kyrkan kring missionsarbete. Då har vi Gudstjänst med insamling till mission i andra länder. Albin Lindkvist läser missionshälsningar. Verna Lindkvist ansvarar för musik och Virpi Andersson leder mötet samt visar en film från Costa Rica, där familjen Sarajärvi är missionärer med YWAM Guanacaste.

Youth With A Mission (Ungdom med Uppgift) startades 1960 och är nu en av världens största evangelikala missionsrörelser och finns i över 180 länder. Alla i YWAM:s personal arbetar helt ideellt utan lön. 

YWAM har olika grundläggande värderingar som är riktlinjer för hur missionsrörelsen arbetar och fattar beslut. Värderingarna skrevs ner först när UMU var 25 år gammalt och är ett försök att ge vidare det som organisationen anser att Gud har betonat för dem.

1. Att känna Gud
2. Att göra Honom känd
3. Att höra Guds röst
4. Att leva i tillbedjan och förbön
5. Att vara visionärt
6. Lyfta fram ungdomar
7. Vara brett till sin struktur och decentraliserat
8. Vara internationella och allkristna
9. Ha en biblisk världsåskådning
10. Fungera i team
11. Visa tjänande i ledarskap
12. Först göra, sedan lära ut
13. Vara relationsorienterat
14. Värdesätta individen
15. Familjens värde
16. Beroende av relationsbaserat understöd
17. Visa gästfrihet
18. Kommunicera med integritet 

Efter mötet stannar vi kvar och fikar. Du är hjärtligt välkommen.