Vägen till livet

Söndagen den 22/4 har vi tema: ”Vägen till livet”. Det kan man uppfatta på flera olika sätt. Man kan koncentrera sig på vägen… eller livet. Ibland kan det kännas att vi fastnat och kommer inte vidare varken på vägen eller i livet. Hur vet man, att man är på rätt väg och inte går vilse? Hade lärjungar lika svårt att tro på Jesus som vissa av oss? Kan det verkligen vara så att Jesus är vägen, sanningen och livet, och att ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6) Kan man säga att Jesus inte bara är vägen till livet, utan han är också livet. 

Många djupa tankar och funderingar. Efter gudstjänsten bjuder församlingen på kaffe. Då kan vi sätta oss ner och diskutera i lugn och ro.  Du är hjärtligt välkommen.