Verksamhet

Kyrkan finns mitt i byn i Kilafors. En bönegrupp träffas varje vecka, och har så gjort i många år, för bön, lovsång och samtal. En sånggrupp finns i församlingen som regelbundet besöker servicehuset, Hällagården, för möten med de boende där samt sång- och andaktsstunder. Även om de inte har någon organiserad integrationsverksamhet så har församlingen genom många år tagit ett viktigt ansvar i att ta emot och se de asylsökande människor som kommit till Kilafors med omnejd för att på så sätt skapa kontakter. Församlingen har en god relation med Hanebo församling.

Tidigare har det i församlingen funnits en stor barnkör som varit mycket populär. Man har även arrangerat julvandringar där julbudskapet har presenterats för bl a skolklasser. Det finns en längtan och ambition i församlingen att återuppta julvandringarna då det är ett bra sätt att sprida kunskap om julbudskapet samt också skapa kontakt med bygdens människor.