Albin Lindkvist – engagerad Hanebobo har gått ur tiden

Albin

Albin Lindkvist, 1925 – 2022

F.d. folkskolläraren Albin Lindkvist, Kilafors, har gått bort i en ålder av 97 år. Han sörjes närmast av hustrun Verna, barn, barnbarn, släkt och vänner samt av Kilafors Missionsförsamling.

Albin föddes den 1 mars 1925 på gården Gråa i Färila som ett bland flera syskon. Efter sex år i folkskolan hjälpte han till hemma i jordbruket. Efter folkhögskolestudier tog han 1956 folkskollärarexamen vid lärarseminariet i Härnösand. Där träffade han också sin blivande hustru Verna som studerade till småskollärare. De gifte sig året därpå. Familjen utökades sedan med barnen Veronica, Lars och Dag.

Efter kortare lärartjänster i Västerbotten, Västergötland och Norrbotten slog sig familjen ned i Hanebo där både Albin och hans hustru 1961 fick lärartjänst i Västansjö skola. Från 1964 blev skolan i Kilafors Albins arbetsplats. Han var en mycket uppskattad lärare och arbetade där till sin pensionering år 1991. Som fackligt engagerad var han under många år ordförande för Lärarförbundets Bollnäsavdelning. Albin har betytt mycket för många i bygden. För några år sedan fick han hedersutnämningen ”Årets Hanebobo”, en utmärkelse som för övrigt också hans hustru Verna fått.

Albin var en engagerad föreningsmänniska och har bl a varit ordförande för Bollnäs FN-förening, styrelsemedlem i Sjukhuskyrkan och i föreningen RIA. Flyktingfrågorna var viktiga för honom, han ställde upp som stödperson och hjälpte till med introduktion i svenska språket.

Albin var modern till sin läggning, började tidigt att använda dator både privat och i sin undervisning och intresserade sig tidigt för miljöfrågor. Som pensionär studerade han på Högskolan i Gävle, bl a religionsvetenskap. Hans tid räckte till mycket, han var biodlare och intresserad av friluftsliv både sommar och vinter. Han var också en praktisk man som ägnade mycket tid tillsammans med Verna åt deras vackra hus och trädgård vid Bergvikens strand i Sibo.
Albin och hans hustru gick med i missionsförsamlingen när de kom till Hanebo1961 och blev där snabbt viktiga krafter. Albin var under många år scoutledare. 1970 valdes han till ordförande och hade det uppdraget till i början av detta år, alltså i över 50 år. Han stod gärna själv i predikstolen och talade, det skedde så sent som i höstas. Det är en mycket uppskattad medlem av Kilafors Missionsförsamling och Hanebobo som nu gått ur tiden. Vi saknar honom mycket.

Kristina Arting, församlingsföreståndare
Bo Svanteson, ordförande