Maj månad i missionskyrkan

Söndag 1/5 kl 11.00 Gudstjänst i samarbete med Equmeniakyrkan Skog

Tisdag 3/5 kl 19.00 Ekumenisk Mässa i samarbete med Sv. Kyrkan

Söndag 15/5 kl 11.00 Söndagsgemenskap

Söndag 22/5 kl 11.00 Ekumenisk Gudstjänst