Möte på en fäbodvall

I söndags, 30 juli, hade Hanebo –Segersta Missionsförsamling samt Svenska kyrkan i Hanebo-Segersta  gemensam gudstjänst på fäbodvallen Fensmyra. Det är en gammal tradition från 1920-talet då Segersta Missionsförsamling hade söndagskolfester och sommarmöten där.

Från 2013 har Missionsförsamlingen och Svenska kyrkan tillsammans haft gudstjänster här.

Kristina Arting ledde gudstjänsten och predikade.
Eva och Lars Hägglund medverkade med sång och musik.
Dagens predikotext lästes av Bo Svanteson.
Omkring 50 personer deltog i gudstjänsten.

Gudstjänsten avslutades med kyrkkaffe. Några regndroppar satte punkt för den trevliga samvaron.