Påsketiden

Palmsöndag, Dymmelonsdag, Skärtorsdag, Långfredag… perioden från palmsöndagen till påskdagen kallas för Stilla veckan.

Palmsöndag
Då firar man att Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Dagens namn kommer från de palmkvistar som folket lade framför honom.

Dymmelonsdag
Onsdagen i Stilla veckan kallas för dymmelonsdag. Var namnet kommer ifrån är osäkert. Man vet att man från och med den här dagen inte fick ringa i kyrkklockorna.

Skärtorsdag
Ordet skär betyder här att rena och heter så eftersom det var den här dagen som Jesus tvättade lärjungarnas fötter. 

Långfredag
Dagen då Jesus dog på korset

Påskdagen
Jesus uppstod från de döda på påskdagen. 

Vi har Gudstjänst Påskdagen den 9/4 klockan 11. Kaffeservering med gemenskap efteråt. Hjärtligt välkomna.